Wijziging termijn partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 is de termijn om partneralimentatie te betalen verkort tot een periode van in beginsel maximaal vijf jaar. De nieuwe regeling is van toepassing op afspraken en procedures van na 1 januari 2020. Is een procedure gestart voor die datum of zijn voordien alimentatieafspraken gemaakt dan gelden nog de oude regels.

Volgens de oude regels duurde de partneralimentatie maximaal twaalf jaar. Er bestond wel een uitzondering als het huwelijk binnen vijf jaar was geƫindigd en uit het huwelijk geen kinderen waren geboren. De alimentatieverplichting was dan net zolang als de periode dat het huwelijk heeft geduurd.

Met de nieuwe regels wordt dat dus anders. De alimentatieverplichting eindigt nu van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Er zijn drie uitzonderingen voor ouderen en mensen met kinderen jonger dan twaalf jaar:  

  • de alimentatieverplichting duurt tot iemands AOW-gerechtigde leeftijd als het huwelijk meer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar AOW ontvangt;
  • de alimentatietermijn is tien jaar als iemand is geboren op of voor 1 januari 1970 en het huwelijk heeft langer geduurd dan vijftien jaar;
  • als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren die jonger zijn dan twaalf jaar, loopt de alimentatieverplichting door tot het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt.

Zijn er meerdere uitzonderingen van toepassing, dan geldt degene met de langste termijn.

Aan het einde van de alimentatieperiode is iemand van rechtswege geen partneralimentatie meer verschuldigd. Na afloop van deze periode kan iemand de rechter wel vragen de alimentatieverplichting te verlengen. Dit betreft een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Een dergelijk verzoek moet ingediend worden binnen drie maanden na het einde van de alimentatieperiode.

Heeft u vragen over het vaststellen, wijzigen of beƫindigen van partneralimentatie neemt u dan gerust contact op.

Wijziging termijn partneralimentatie - Gratis kennismaken

Gratis kennismaken

Bel gratis de familierecht expert 06-11091928

Direct afspraak maken