Wat doet een advocaat mediator?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij een bemiddelaar, de advocaat mediator, tussen jullie (twee partijen) begeleidt om samen een oplossing te bereiken. De mediator gaat samen met u en uw ex-partner in goed overleg afspraken maken over de echtscheiding. De advocaat mediator is neutraal en behartigt de belangen van beide partijen. Partijen regelen samen de echtscheiding en leggen alle afspraken vast in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan voor co-ouderschap. Een door partijen zelf gemaakte regeling is over het algemeen langer houdbaar en geeft meer voldoening dan wanneer een rechter voor u beslissingen neemt. Zo maken jullie samen de juiste keuze.

Is mediation voor mijn echtscheiding geschikt?

Als partijen bereid zijn om samen afspraken te maken, is mediation zinvol. Zeker bij conflicten in het familierecht zoals een echtscheiding is mediation het overwegen waard. In een juridische procedure komen partijen tegenover elkaar te staan en kan de echtscheiding escaleren. Dat is niet wenselijk en kost vaak meer geld. U kunt een procedure dan wel “winnen”, maar de kans is groot dat de onderlinge verhoudingen of de band met de kinderen beschadigt. In het geval van een procedure zullen partijen ook ieder een eigen advocaat in de arm nemen.

Bij mediation zijn er geen “verliezers” en partijen blijven met elkaar in gesprek. Voor veel echtscheidingen is mediation dan ook een goede oplossing. Op deze wijze regelt u, wanneer u gaat scheiden, samen met uw partner de echtscheiding via een advocaat en staan beide partijen achter het resultaat.

Informatie mediation

Voor meer informatie over mediation of een kennismakingsgesprek kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze advocaat mediator. Met hem kunt u bespreken of mediation in uw geval verstandig is of dat uw zaak zich daar niet voor leent. Is uw zaak niet geschikt voor mediation dan kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten.

Tijdelijk gratis kennismakingsgesprek

Ervaring met veel familierechtzaken: echtscheiding, alimentatie, omgang, gezag, ondertoezichtstelling (OTS), mediation, familierecht

Advocaat familierecht - Tijdelijk gratis kennismakingsgesprek
Afspraak maken
of bel 06-11091928

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van mediation bij echtscheiding?

Mediation bij echtscheiding maakt het mogelijk om in overleg met uw ex-partner uit elkaar te gaan. U regelt zelf met behulp van een mediator uw echtscheiding en voorkomt een lange en kostbare procedure.

Mediation is beter voor de relatie met uw ex-partner en de echtscheiding escaleert minder snel. Bij mediation komt de echtscheiding vaak sneller tot stand dan bij een echtscheidingsprocedure en mediation is in de regel goedkoper.

Wat doet een mediator?
Een mediator is een neutrale bemiddelaar die de gesprekken van partijen begeleidt en hen ondersteunt om samen afspraken te maken over de echtscheiding. De mediator is onpartijdig en houdt de belangen van beide partijen in het oog. De mediator zorgt ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt waar beide partijen achter staan. De mediator stelt een convenant en ouderschapsplan op.
Heb ik bij mediation nog een advocaat nodig?
Het verzoek tot echtscheiding moet altijd door een advocaat ingediend worden. Als partijen afspraken gemaakt hebben met een mediator dan zal deze meestal een advocaat inschakelen om voor partijen samen de echtscheiding aan te vragen. Dat gebeurt via een gemeenschappelijk verzoekschrift. De echtscheidingsprocedure verloopt dan schriftelijk en u hoeft in beginsel niet naar de rechtbank. Is de mediator zelf ook advocaat dan dient hij het verzoekschrift tot echtscheiding zelf in.
Wat als de mediation mislukt?
Helaas is het niet altijd mogelijk om samen een oplossing te bereiken. Sommige echtscheidingen lenen zich ook niet goed voor mediation. Is de mediation mislukt dan moeten partijen opnieuw beginnen. Partijen schakelen een eigen advocaat in en de rechter zal een beslissing nemen over de gevolgen van de echtscheiding. Omdat mediationgesprekken geheim zijn, kan in een procedure geen beroep gedaan worden op hetgeen in de mediatongesprekken is besproken.
Wanneer is mediation niet geschikt

Niet alle gevallen lenen zich voor mediation. Als één van partijen niet bereid is om met de ander in gesprek te gaan, is mediation niet aan te raden. Evenmin is mediation zinvol als de onderlinge verhoudingen te slecht zijn. Er kunnen ook andere belangen een rol spelen die mediation ongeschikt maken.

Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat één van partijen een uitspraak van de rechter nodig heeft. Vooraf kunt u met behulp van de mediator nagaan of uw echtscheiding geschikt is voor mediation.

Advocaat mishandeling - Gratis kennismaken

Gratis kennismaken

Bel gratis de familierecht expert 06-11091928

Direct afspraak maken