Familierecht en procedure

In het familierecht heeft het de voorkeur dat partijen samen tot een oplossing komen. Als dat niet mogelijk is, zal het geschil aan een rechter worden voorgelegd. Uw advocaat zal bij de rechtbank een verzoekschrift indienen of juist verweer voeren.

Familierechtprocedures wijken af van andere procedures. Bij procedures in het familierecht is het verplicht om u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. De zittingen zijn besloten en niet toegankelijk voor derden. Als er kinderen in het spel zijn, kunnen de kinderen vanaf een bepaalde leeftijd uitgenodigd worden om de rechter te informeren. In procedures over minderjarige kinderen kan bovendien de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd worden de rechtbank te adviseren over de te nemen beslissing.

Het komt ook regelmatig voor dat ouders in een procedure binnen het familierecht verwezen worden naar hulpverlenende instanties voor hulpverlening en begeleiding. Ervaring met het verloop van een gerechtelijke procedure en bekendheid met de betrokken instanties is van essentieel belang voor het resultaat in uw zaak.

Waarom een advocaat familierecht

In het familierecht staan grote financiële en materiële belangen op het spel. U kunt te maken krijgen met een verhuizing van uw ex-partner, het erkennen van een kind of het vaststellen van een omgangsregeling. Geschillen hierover zijn vaak niet op geld waardeerbaar. Een echtscheiding, alimentatiekwestie of zaken over de verdeling van een woning of onderneming hebben juist wel betrekking op de financiën. Het familierecht is een bijzonder rechtsgebied dat voornamelijk is terug te vinden in boek 1 van het burgerlijk wetboek.

Onze familierechtadvocaten zijn gespecialiseerd in het familierecht. De familierechtadvocaten hebben veel ervaring in het begeleiden van gerechtelijke procedures en weten hoe de betrokken instanties werken. Die kennis is van essentieel belang voor het resultaat van uw zaak. Het is daarom nodig advocaten in te schakelen. Door de ruime ervaring van onze advocaten kunnen wij op voorhand vaak een goede inschatting maken van uw mogelijkheden. Heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig? Voor meer informatie over juridische hulp kunt u vrijblijvend contact opnemen en uw zaak voorleggen. Advies geven is ons vakgebied.

Tijdelijk gratis kennismakingsgesprek

Ervaring met veel familierechtzaken: echtscheiding, alimentatie, omgang, gezag, ondertoezichtstelling (OTS), mediation, familierecht

Advocaat familierecht - Tijdelijk gratis kennismakingsgesprek
Afspraak maken
of bel 06-11091928

Veelgestelde vragen

Wanneer is een omgangsregeling nodig?

De omgangsregeling geeft weer welke tijd een kind bij welke ouder doorbrengt. Als ouders scheiden moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de zorgtaken.

Afhankelijk van de voorkeuren en mogelijkheden bij de ouders en de kinderen kan de zorg verdeeld worden. Ouders kunnen zelf de invulling van de omgangsregeling bepalen. Sommige ouders kiezen bijvoorbeeld voor co-ouderschap zodat de kinderen ongeveer evenveel tijd bij de ouders doorbrengen.

In veel gevallen wordt ook wel aangesloten bij een weekendregeling. De kinderen wonen dan bij de ene ouder en gaan om het weekend naar de andere ouder. De omgangsregeling wordt met andere afspraken over de kinderen - zoals de kinderalimentatie - opgenomen in een ouderschapsplan. In geval van een echtscheiding zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Hoe kan ik mijn kind laten erkennen?

Als een kind wordt geboren en de ouders zijn niet gehuwd dan is de biologische vader niet automatisch de juridische vader. De vader moet het kind daarvoor erkennen in de gemeente waar het kind is geboren.

Voor de erkenning is de toestemming van moeder noodzakelijk. Het komt regelmatig voor dat een moeder weigert toestemming te verlenen om het kind te erkennen. De vader zal de rechtbank dan moeten vragen om vervangende toestemming voor erkenning.

In de regel zal de rechtbank vervangende toestemming verlenen. Is een kind eenmaal erkend dan heeft een vader overigens nog niet het gezag over het kind. Het gezag moet apart worden geregeld.

Hoe kan ik het vaderschap ontkennen?

Het kan nodig zijn dat de rechtbank het vaderschap van iemand ontkent. Door de ontkenning van het vaderschap beschouwt de wet de juridische vader met terugwerkende kracht niet meer als de vader van een kind. Hij wordt dan geacht nooit de juridische vader te zijn geweest.

Ontkenning van het vaderschap kan alleen als de juridische vader niet tevens de biologische vader is. Ontkenning van het vaderschap kan bijvoorbeeld van belang zijn als de biologische vader een rol speelt in het leven van het kind en hij het kind ook wil erkennen.

Een verzoek tot ontkenning vaderschap kan gedaan worden door de moeder, het kind en de juridische vader. De biologische vader heeft deze mogelijkheid niet. Ontkenning van het vaderschap kan alleen via een gerechtelijke procedure. Voor het indienen van het verzoekschrift tot ontkenning vaderschap heeft u een familierechtadvocaat nodig.

Hoe krijg ik gezamenlijk gezag?

Gezag betekent dat de ouders het recht en de plicht hebben hun kinderen te verzorgen en op te voeden. Ouders zijn daarmee verantwoordelijk voor hun kinderen.

Het uitgangspunt van de wetgever is dat beide ouders gezag hebben over de kinderen. De ouders van het kind dat geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben automatisch gezag over hun kinderen. Dat is ook het geval als de vader niet de biologische vader is.

Zijn de ouders niet getrouwd en is er geen geregistreerd partnerschap dan heeft alleen de moeder van het kind gezag. De vader die het kind heeft erkend kan eveneens gezag krijgen, maar heeft dat niet automatisch. Het gezag moet de vader samen met de moeder aanvragen. Weigert de moeder mee te werken dan kan de vader, die het kind heeft erkend, met behulp van een advocaat de rechter vragen om het gezamenlijk gezag.

Heb ik toestemming nodig om met de kinderen te verhuizen?

Het komt regelmatig voor dat een ouder na de echtscheiding met de kinderen wil verhuizen. De andere ouder kan hier bezwaar tegen hebben. Als beide ouders gezag hebben over de kinderen, mag één van de ouders niet zomaar met de kinderen verhuizen.

Voor de verhuizing van de kinderen is de toestemming van de andere ouder nodig. Er zal overleg moeten plaatsvinden tussen de ouders over de verhuizing en de eventuele gevolgen.

Door de verhuizing zou de omgangsregeling gewijzigd moeten worden of de kinderen moeten van school wisselen. Krijgt de vertrekkende ouder geen toestemming om te verhuizen, dan kan deze ouder de rechter vragen om vervangende toestemming voor de verhuizing.

Strafrecht specialist - Gratis kennismaken

Gratis kennismaken

Bel gratis de familierecht expert 06-11091928

Direct afspraak maken