Hoe kunt u de echtscheiding regelen?

Bij een echtscheiding moet u veel regelen. Het is daarom een goed idee om een mediator of een advocaat in te schakelen. Deze persoon kan u helpen om alle zaken die nodig zijn met u te regelen. Dit kan een positieve bijdrage levereren aan de manier waarop u uit elkaar gaat samen met uw partner. Er zijn verschillende manieren om de gevolgen van de echtscheiding te regelen. Zo kunt u met behulp van een mediator afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. Een advocaat-mediator begeleidt u en uw ex-partner dan samen bij de echtscheiding. Met behulp van echtscheiding mediation maken partijen zo goed mogelijk afspraken die zij vastleggen in een convenant en ouderschapsplan. De advocaat-mediator vraagt vervolgens voor partijen samen de echtscheiding aan.

Partijen kunnen er voor kiezen om samen één advocaat in te schakelen maar ook ieder een eigen advocaat. inschakelen. In overleg tussen partijen wordt met behulp van hun advocaten dan geprobeerd om zoveel mogelijk tot overeenstemming te komen. Het heeft de voorkeur als partijen bij een echtscheiding in overleg tot een regeling komen. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk als ouders er samen uitkomen. Beide partners staan dan achter de gemaakt afspraken en partijen staan niet tegenover elkaar bij de rechter. In de praktijk leidt dit tot een duurzame oplossingen en minder conflicten. Een goede advocaat kan u hierbij helpen, alle partijen kunnen zo een eigen bijdrage leveren die wel samenkomen in een oplossing.

Apart afspraken maken?

Helaas is het niet altijd mogelijk om samen afspraken te maken. Als dat niet lukt zal één van partijen een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. De rechter zal dan een beslissing nemen over de resterende geschilpunten. Het kan soms ook nodig zijn om snel een echtscheiding aan te vragen, bijvoorbeeld om de huwelijksgemeenschap te ontbinden.

Onze echtscheidingsadvocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring in het voeren van procedures bij de rechtbank. Zij adviseren en begeleiden u in een echtscheidingsprocedure en vragen voor u de echtscheiding aan. Heeft u een advocaat nodig? Ze helpen u graag verder!

Wanneer is de echtscheiding afgerond?

Een echtscheiding wordt door de rechtbank uitgesproken. U heeft altijd een echtscheidingsadvocaat nodig om een echtscheiding aan te vragen. Een echtscheidingsadvocaat dient een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit als het huwelijk duurzaam is ontwricht. In de regel is hieraan voldaan als één van partijen een echtscheiding aanvraagt.

Als de rechtbank uitspraak heeft gedaan, is de echtscheiding nog niet definitief. De echtscheiding is pas afgerond als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

Tijdelijk gratis kennismakingsgesprek

Ervaring met veel familierechtzaken: echtscheiding, alimentatie, omgang, gezag, ondertoezichtstelling (OTS), mediation, familierecht

Advocaat familierecht - Tijdelijk gratis kennismakingsgesprek
Afspraak maken
of bel 06-11091928

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Het verloop van een echtscheidingsprocedure is afhankelijk van de wijze waarop partijen uit elkaar gaan. Als partijen samen afspraken hebben gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding en de afspraken hebben vastgelegd in een convenant en een ouderschapsplan, hoeft de echtscheidingsprocedure zelf niet lang te duren. Nadat een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend, geeft de rechtbank een beschikking af zonder dat er een zitting nodig is. De procedure kan dan binnen een paar weken na het indienen van het verzoekschrift zijn afgerond. De echtscheidingsbeschikking moet vervolgens nog wel inschreven worden bij de gemeente om de echtscheiding definitief te maken.

Zijn partijen het echter niet eens en moet de rechter een beslissing nemen dan duurt een echtscheidingsprocedure aanmerkelijk langer. Na het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding krijgt de andere partij gelegenheid om een verweerschrift in te dienen tegen het verzoekschrift. De rechtbank zal het verzoekschrift vervolgens op een zitting mondeling behandelen en pas daarna uitspraak doen. Een zogenaamde echtscheidingsprocedure op tegenspraak zal zeker een half jaar duren en soms zelfs enkele jaren.

Wat zijn voorlopige voorzieningen?

Soms is het noodzakelijk dat al tijdens de echtscheidingsprocedure een tijdelijke maatregel wordt getroffen. Er kan bijvoorbeeld behoefte zijn aan partneralimentatie of verschil van mening over de vraag wie er voorlopig in de woning mag wonen. De rechtbank kan dan om een voorlopige voorziening worden gevraagd voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Een voorlopige voorziening kan betrekking hebben op de verblijfplaats en zorgregeling voor de kinderen, de kinder- en partneralimentatie of het gebruik van de echtelijke woning. Een echtscheidingsadvocaat vraagt de voorlopige voorzieningen aan bij de rechtbank. Als de echtscheiding nog niet is aangevraagd op het moment dat er een beschikking houdende voorlopige voorzieningen is afgegeven, moet er binnen vier weken een verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend. Gebeurt dat niet dan verliest de beschikking houdende voorlopige voorzieningen haar kracht.

Voorlopige voorzieningen eindigen op het moment dat de echtscheiding definitief tot stand komt door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente.

Wat is het verschil tussen huwelijksvoorwaarden en gemeenschap van goederen?

Partijen kunnen voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden laten opstellen door een notaris. In de huwelijks voorwaarden maken partijen afspraken over de verdeling van het inkomen en vermogen tijdens het huwelijk. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor koude uitsluiting. Het vermogen van partijen blijft dan gescheiden.

Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is sprake van een gemeenschap van goederen. Echtgenoten delen dan hun schulden en bezittingen, zoals de echtelijke woning.

Als het huwelijk na 1 januari 2018 is gesloten en er zijn geen huwelijkse voorwaarden opgesteld dan is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die voor het huwelijk al van partijen samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen dan in de gemeenschap.

Andere bezittingen en schulden, erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Voor het verdelen van de bezittingen en schulden is het van belang op welke wijze partijen zijn gehuwd. Bij een echtscheiding zal tussen partijen afgerekend worden in overeenstemming met het toepasselijke huwelijksvermogensregime.

Wat is een ouderschapsplan?

Bij een echtscheiding wordt de regeling voor de kinderen vastgelegd in het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan nemen ouders afspraken op over onder meer het ouderlijk gezag, de verblijfplaats van de kinderen, de zorgregeling en de hoogte van de kinderalimentatie.

Als er bij een echtscheiding sprake is van minderjarige kinderen is een ouderschapsplan verplicht. Het ontbreken van een ouderschapsplan bij een verzoekschrift tot echtscheiding kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot echtscheiding.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

De afspraken die partijen maken over de (financiële) gevolgen van de echtscheiding leggen zij vast in een echtscheidingsconvenant. In het convenant staan bijvoorbeeld afspraken over de partneralimentatie, het gebruik en de verdeling van de echtelijke woning, de verdeling van de huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en het verevenen van de pensioenen.

Het opstellen van een convenant is maatwerk. Voor bepaalde aspecten van een echtscheiding zoals de woning en de partneralimentatie zijn namelijk niet alleen civielrechtelijke regels van belang, maar spelen ook fiscale aspecten een rol. De advocaten van ons kantoor kunnen u adviseren over de civielrechtelijke en fiscale consequenties van de getroffen regeling.

Ik woon samen en ga scheiden, moet ik ook naar de rechter?

Als partners ongehuwd samenwonen, is er anders dan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap geen wettelijke verplichting om een procedure te starten. Wel is het raadzaam om de gevolgen van het einde van de relatie goed te regelen en schriftelijk vast te leggen. Dat voorkomt dat er later problemen ontstaan. In veel gevallen is er een samenlevingscontract dat beschrijft hoe partijen hun vermogen hebben verdeeld en worden de financiën in overeenstemming met het samenlevingscontract afgewikkeld.

Zijn er kinderen in het spel dan is het verstandig om voor hen een ouderschapsplan op te stellen. Het is bovendien raadzaam om de hoogte van de kinderalimentatie door de rechtbank te laten bekrachtigen. Als de alimentatie in de toekomst onverhoopt niet wordt voldaan, kan de deurwaarder de alimentatie innen.

Echtscheidingsadvocaat - Gratis kennismaken

Gratis kennismaken

Bel gratis de familierecht expert 06-11091928

Direct afspraak maken